Blog

buczek.pro - Rzeczoznawca Majątkowy

06-01-2021 19:45
Grunt rolny: Nabycie oraz sprzedaż nieruchomości rolnej przed upływem 10 lat od nabycia

W dniu 1 maja 2016 roku minął 12-letni okres ochronny na zakup ziemi rolnej w Polsce przez cudzoziemców. Z tego względu, w dniu 4 marca 2016 roku do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk 293). Była to kolejna próba uregulowania kwestii nabywania nieruchomości rolnych bowiem [...]

quanmedia